Banner

This is an example of a HTML caption with a link.

Tabela 8. FEP Mehaničke prigušnice

FEP
ZA
D I M E N Z I J E  -  mm
TEŽINA
STRUJA
KONDENZ.
TIP
GRLO
DUŽINA
ŠIRINA
VISINA
KG
A
10% +/- µF
4W T5 150 28 26 0.34 0.17  
6W 0.34 0.16  
8W 0.340 0.15  
18W T8 155 40 33 0.500 0.37  
20W T12 0.050 0.37  
30W T8            
32W T-R            
36W T8            
40W T12            
58W T8            
65W T12            
Copyright © 2013 TesarakT | Dizajn i izrada na osnovu templates-a: Dragan Kuzman